CMDA

Menu
CMD Logo

Opleidingsinformatie

CMD Amsterdam

De opleiding CMD (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent het begrijpen, bedenken en maken van interactieve media zoals bijvoorbeeld websites, mobiele applicaties en interactieve televisie. Bij het ontwerpen van interactieve media staat de mens centraal. Niet alleen als eindgebruiker van een toepassing maar ook in de context van zijn leefomgeving. Studenten doen toegepast onderzoek en leren hun ontwerpen te testen op usability, gebruikersbehoefte en meetbare eindresultaten. Ze leren werken in multidisciplinaire projectteams aan opdrachten voor echte projectpartners.

De vakken opbouw studieprogramma gaan over interactie & strategie, -design, - techniek en -cultuur. In de vakken leren studenten te denken en te handelen als een ontwerper. Hiervoor leren ze naast ‘ontwerpen’ ook ‘maken’, ‘onderzoeken’, ‘projectmanagen’ en ‘adviseren’. Studenten kunnen met behulp van keuzevakken, stages en minoren zelf richting geven aan hun opleiding. Na hun afstuderen komen studenten te werken in de creatieve industrie, gericht op de sector ‘nieuwe media’. Het werkveld waarin de interactieve media ontwerper zich begeeft is sterk in ontwikkeling. De opleiding houdt hier met een flexibel curriculum rekening mee en door met (keuze)vakken en projecten in te springen op nieuwe ontwikkelingen.

Ontwerp opleiding voor Interactieve Media

Ontwerp opleiding voor Interactieve Media CMD Amsterdam stelt ontwerpen centraal in de opleiding. Zij wil studenten leren te denken als een ontwerper en opleiden tot interactieve media ontwerpers met een goede aansluiting op de huidige én de toekomstige beroepspraktijk.

CMD Amsterdam is een ontwerpopleiding die studenten opleidt om te denken als een ontwerper bij het ontwikkelen van interactieve toepassingen;

CMD Amsterdam gelooft in het 'human centered' ontwerpproces. Wij zien een steeds grotere rol weggelegd voor ontwerpers die in staat zijn om te kijken naar de menselijke kant van interactieve media. In onze visie ontwikkelt de 'human centered' aanpak zich steeds meer naar het bestuderen van de mens in zijn sociale en maatschappelijke context als aanleiding voor en onderbouwing van interactieve media concepten. Daarnaast blijft het belangrijk om te kijken naar de mens op het moment dat hij in aanraking komt met interactieve media, zijn gedrag serieus te nemen en te verwerken in het ontwerpproces. CMDA ziet dan ook een meerwaarde in het inbedden van toegepast onderzoek en prototyping in het curriculum en wil studenten hierin helpen en stimuleren.

Bij CMD Amsterdam staat de mens centraal, niet alleen als eindgebruiker van een ontwikkelde toepassing maar ook als mens met sociaal-maatschappelijke context; Opbouw studieprogramma

CMD Amsterdam heeft een kernprogramma dat alle studenten moeten volgen. De propedeuse is opgebouwd uit 12 kernvakken en 3 projecten. In de jaar 2 en 3 kunnen studenten, naast een kernprogramma, een set profileringsvakken kiezen. Hiermee kunnen ze zich in meer of mindere mate richten op een van de vijf beroepen waar de opleiding voor opleidt

Beroepenveld CMD Amsterdam

Beroepen

Waar leiden we voor op?

Studenten kunnen na deze opleiding aan het werk in een grote diversiteit aan beroepen in het interactieve media werkveld. Tijdens de opleiding kunnen zij zich – naast het generieke kernprogramma – middels de profileringsvakken individueel ontwikkelen.

Afgestudeerde studenten komen daarmee in aanmerking voor o.a. de volgende vijf beroepen: Visual Interface Designer, Frontend Developer, Projectmanager, Contentmanager en Interaction Designer. Variaties hierop zijn natuurlijk mogelijk.

Mocht je als aankomend student meer willen weten of contact op willen nemen met een van afgestudeerde studenten? Neem dan gerust contact [link: contact] met ons op. Uitstroomberoepen:

  1. Frontend developer beroep ...
  2. Visual designer beroep ...
  3. Interaction designer beroep ...
  4. Content manager beroep ...
  5. Project manager beroep ...

Frontend developer

Het internet heeft op het gebied van programmeren en technologie geen geheimen voor de front end developer. Hij of zij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan adviseren over nieuwe, passende en haalbare technologie voor mensvriendelijke interfaces.

Afgestudeerd student Pascal Strijbos vertelt beroep ...

Visual Interface Designer

De visual interface designer zorgt ervoor dat de website of de mobiele applicatie er goed uitziet, en dat de vormgeving is afgestemd op de wensen van de klant en de achtergrond van de eindgebruiker. Hij of zij houdt de trends bij op het gebied van visueel ontwerp en typografie (hoe letters eruit zien) en adviseert opdrachtgevers over de grafische en communicatieve mogelijkheden van interactieve media.

Afgestudeerd student Alexander Jong vertelt beroep ...

Interaction Designer

De interaction designer denkt na over hoe de gebruiker van een website of een mobiele applicatie informatie zoekt, pagina’s wil bekijken en keuzes wil maken, bijvoorbeeld hoe je op een prettige en ondersteunende manier iets kan bestellen. Hij of zij combineert invalshoeken uit verschillende vakgebieden om een website of applicatie te ontwerpen, te structureren, inhoudelijk te vullen, te testen en soms ook vorm te geven en te programmeren.

Afgestudeerd studente Kim Nooij vertelt beroep ...

Projectmanager

De projectmanager zorgt ervoor dat projecten binnen een internetbedrijf op de juiste wijze onder produktieteams worden verdeeld en dat zij binnen de grenzen van beschikbare tijd en geld websites of applicaties leveren die goed werken en waar de klant tevreden over is. De projectmanager weet goed wat de klant wil, wat de talenten zijn van de teamleden en hoe je teamleden kunt motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Afgestudeerd studente Vincka Izaak vertelt beroep ...

Contentmanager

De contentmanager bepaalt samen met de klant de strategie voor de content van een interactieve media toepassing. Hij of zij begrijpt de boodschap en thema’s van de klant en vertaalt deze naar tekst, beeld en audiovisuele content met de juiste ‘tone of voice’. Naast het produceren en verzamelen van content is de content manager verantwoordelijk voor vindbaarheid en promotie, zoals email-nieuwsbrieven en online campagnes. In samenwerking met het technische team zorgt de content manager ervoor dat de interactieve media toepassing voldoet aan huidige standaarden en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Afgestudeerd studente Lotte Witty vertelt beroep ...